DAGAtelier ARToMoNDo

 Atelier de Verbeelding DAGatelier ARToMoNDo

Jouw artistieke talenten ontwikkelen? Atelier De Verbeelding faciliteert op maandag en dinsdag een leerwerkplek en kunstbegeleiding, in de vorm van kunstzinnige dagbesteding tijdens het DAGatelier ARToMoNDo.  Het atelier biedt een veilige plek waar je je talent onder professionele begeleiding verder kunt ontwikkelen.

Henny schaapman
Henny Schaapman

DAGatelier ARToMoNDo wordt geleid door Henny Schaapmankunstenaar en professional in de zorg.

Het atelier biedt een educatieve en kunstzinnige werkomgeving voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Veelal gaat het om mensen met een dagbestedingsindicatie, maar ook voor anderen biedt het atelier ruimte om hun eigen creativiteit te verbeelden, te ontdekken en verder te ontwikkelen. Atelier de Verbeelding als creatieve broedplaats.

 

Wat kun je bij het Dagatelier ARToMoNDo doen en leren?

Specialiteit is:  

 • Schilderen
 • Ruimtelijk werk
 • Tekenen
 • Grafiek/Drukken Linosneden
 • Mozaïken
 • Etc.

 

Maar je kunt hier ook:

 • Textiele Werkvormen
 • Beeldhouwen
 • Mixed Media
 • Computerwerk
 • Fotografie
 • Etc.

Het atelier is kleinschalig en biedt gedurende 4 dagdelen per week plek aan maximaal 6 kunstenaars/deelnemers.

Kleurrijke vogels van keramiek gemaakt door o.a DAGatelier ARToMoNDo
Kleurrijke vogels van keramiek gemaakt door o.a DAGatelier ARToMoNDo

De expertise en het vakmanschap van de begeleiding maken het mogelijk mensen zowel in hun creatieve en kunstzinnige proces als in hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Hierdoor realiseren de deelnemers/kunstenaars die werken op het atelier niet alleen (professionele) kunstwerken, maar werken zij ook aan hun eigen sociaal-maatschappelijke welbevinden. 
Waar mogelijk worden bezoeken afgelegd aan andere ateliers, kunstenaars, beeldentuinen en exposities.

Atelier de Verbeelding is een erkend leerwerk bedrijf voor SBB studenten o.a. Cibap en SocialWork.

Welkom!

ARToMoNDo Atelier Deventer

Naast ARToMoNDo Atelier Wijhe, is een ARToMoNDo Atelier gevestigd in Deventer, onder leiding van Marianne de Bakker. ARToMoNDo Atelier Wijhe werkt onder andere samen met ARToMoNDo Atelier Deventer. Klik hier voor meer informatie over ARToMoNDo Deventer.

ARToMoNDo Galerie

De eindproducten van de deelnemers/kunstenaars kunnen worden geëxposeerd op de website www.artomondogalerie.nl  Dit vergroot de motivatie om het creatieve proces vast te houden en leidt tot voldoening voor de individuele kunstenaar en respect en erkenning voor het eindproduct.

Interesse:

 • Als individuele zorgvrager met PGB
 • Als je in een instelling woont, kun jij je begeleider of jobcoach vragen met ons contact op te nemen
 • Als je een uitkering hebt, kun je de uitkeringsinstantie/gemeente om toestemming vragen
 • Als je in outplacement zit en/of behoefte hebt aan coaching, overleg met je werkgever
 • Als je ''gewoon'' zin hebt om kunstzinnig aan slag te gaan

SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN!

Wij denken dat leren ook in de ontmoeting met de ander zit! 
Het (individuele) proces en de begeleiding daarvan worden afgewisseld met groepsmomenten: pauzes, samen lunchen en gezamenlijk opruimen en afsluiten zijn contactmomenten waarin op natuurlijke wijze sociale interactie wordt ingebed in de individuele activiteiten van de deelnemer/kunstenaars in het atelier.
Deze ontmoetingen vormen ook momenten waarin de deelnemers/kunstenaars elkaar kunnen stimuleren om door te gaan, over een ‘dood punt’ heen te groeien en het uiteindelijk perspectief voor ogen te houden.

Deelnemers aan het werk.
Deelnemers aan het werk.

We streven naar een mooie mix van mensen, dat betekent dat het atelier ook open is voor mensen zonder dagbestedingsindicatie. Wanneer je in een re-integratie of outplacement traject zit, andere levensvragen hebt of je wilt gewoon creatief aan de slag, kan Henny je coach zijn. Individueel en in een groep.

Neem gerust contact op, mail, bel of breng een bezoek !

We hebben de stichting ARToMoNDo Galerie opgericht om onze expertise op het gebied van intuïtieve kunst verder te verspreiden en zo een brug te slaan naar de reguliere kunst.  

Atelier de Verbeelding (DAGatelier ARToMoNDo) is aangesloten bij het samenwerkingscollectief Kleinschalige Zorg Salland : www.kleinschaligezorgsalland.nl