Cookies

COOKIEBELEID ARTOMONDO GALERIE

INLEIDING

Op deze pagina kunt u inzien wat het cookiebeleid is en hoe ARToMoNDo Galerie er gebruik van maakt.  Bekijk voor meer informatie ook onze Privacy Statement Pagina.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. ARToMoNDo Galerie kan gebruik maken van cookies op onze websites. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

  • bij te houden welke kleur of filter u gebruikt heeft voor een product. Afbeeldingen kunnen hier door sneller geladen worden;
  • voor statistische doeleinden, ondermeer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten. Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen.

Gegevens

Bij uw gebruik van onze website kunnen wij, ARToMoNDo Galerie, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van de contactformulier, of informatie die wij verzamelen bij uw gebruiken van onze (mobiele) website.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze website (o.a. door beter op uw behoeften af te stemmen) het naar een bredere publiek uit te brengen. U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR ARTOMONDO

Dit cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door ARToMoNDo Galerie en ARToMoNDo Atelier, en door haar deelnemers. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ARToMoNDo Galerie.

CONTACT

Met dit cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@artomondogalerie.nl

Wilt u liever via een andere manier contact met ons opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product wilt kopen van een deelnemer. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om kunst van onze deelnemers te kopen is het invoeren van persoonsgegevens handig. Op deze manier kunnen wij contact op nemen met de exposant.

SOORTEN GEGEVENS

Bij de koop van een product kunnen wij  (persoons)gegevens verwerken van de koper. Ook hebben wij de gegevens nodig van de (toekomstige) exposanten, om zo een weg te creëren tussen exposant en koper.

Grofweg zijn er 3 manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

  • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld de koop van een schilderij): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres, email(ten behoeve van contactwisseling) en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product gekozen hebt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
  • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
  • Het behoud van een profiel op ARToMoNDo: hierbij worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons wilt verstrekken; zoals naam, hobby's en achtergrond. ARToMoNDo mag echter geen herleidbare informatie van een deelnemer op de (mobiele)websites plaatsen.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Bekijk voor de precieze werking van de verwerking van gegevens door ARToMoNDo Galerie op de Privacy Statement pagina.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door onze (mobiele) website:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; Als u kunst wilt verkopen, of kopen op ARToMoNDo Galerie;
  2. om u de producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  3. om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of een andere elektronische boodschap toe te sturen, maar alleen als u hier toestemming voor gegeven heeft;
  4. om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  5. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.

Hierbij geldt dat alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Alle gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van contact.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. ARToMoNDo Galerie zal in elk andere geval altijd de gegevens verwijderen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u onderdeel bent van ARToMoNDo als exposant, kan, als hier om gevraagd wordt, een profiel ter beschikking worden gesteld op de website. Het zal hier gaan om uw naam of hobby.

Uw adresgegevens (leeftijd, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) zal nooit bekend worden gemaakt op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onderling contact, en afsluiting voor koop/levering.

Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en evenementen van ARToMoNDo Galerie toesturen.

ARToMoNDo verstrekt geen advertenties van derde partijen.

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Denk aan POSTNL, DHL, etc.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en de beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om op ARToMoNDo een exposant te worden. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@artomondogalerie.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@artomondogalerie.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het per e-mail of post ontvangen van informatie en evenementen. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe wij uw verzoek inwilligen.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorg dragen, bijvoorbeeld via email(als u daar toestemming voor hebt gegeven), via onze websites of in de rubiek ''nieuws''.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 25 mei 2018.